Wat doen we?

Optimale flow

Hoe kunnen we jouw organisatie helpen?

Je wilt verder groeien, maar op welke wijze? Je loopt vast met je team. De concurrentie is toegenomen en nu? Je moet je dagelijks met zaken bezig houden waar je talent niet ligt. Kortom: je houdt je met zaken die je niet verder helpen. Maar waar moet het dan wel naar toe en hoe komen we daar?

Het is dus tijd om (opnieuw) de punt op horizon vast te stellen en de strategieën om daar te komen. Daar kunnen we je bij helpenzorgen we ervoor dat deze strategieën worden omgezet in een passende cultuur met helpend gedrag, waardoor uw organisatie effectief en efficiënt kan opereren. 

Zoveel organisaties zo veel vragen! Voor ons het uitgangspunt om aan de slag te gaan met verbetering en optimale flow. Waterflow Business biedt trajecten die gericht zijn op het versterken en laten groeien van je organisatie: diverse organisatieontwikkeling modules, leiderschap- & teamtrajecten.

Onze leiderschap coaching en teambegeleiding zijn ontworpen om de kracht van het potentieel van individuen en teams te ontketenen.

Immers jij staat aan de basis van iedere ontwikkeling van je organisatie en je team. We zijn in alle gevallen een gids die het volledige pad loopt én alle extra kilometers die zorgen voor topkwaliteit!

Voor meer informatie klik op de onderstaande buttons en/of neem vrijblijvend contact met ons op!


Strategie en tactiek

Route en plannen uitwerken

Het Business Basis Pakket bestaat uit het inrichten van het basiskamp:

 • Ambitiebepaling: herijken Visie, Missie en Strategie
 • De begeleiding naar een Strategisch Actieplan
 • Uitwerken van de kernwaarden naar een gedragskompas

Waar wil je staan over 3 tot 5  jaar en hoe ga je daar komen? In deze fase leggen we de basis van je masterplan. We bepalen gezamenlijk het doel op lange termijn, de bijbehorende strategieën en acties. Dit plan is de basis voor de toekomst! We maken de stappen in het plan zo klein en hanteerbaar dat strategie een onderdeel gaat vormen van de dagelijkse gang van zaken.

Aanpak   Contact

Implementatie, begeleiding en training

Van Papier naar Praktijk

Kamp 2 is maatwerk en in deze fase wordt de rest van de organisatie betrokken om de Missie, Visie en strategie van papier naar praktijk te brengen. Dit kamp bestaat uit het Basiskamp plus:

 • De strategische acties omzetten naar planmatig werken
 • Gedragskompas uitwerken naar concreet helpend gedrag
 • Werken aan een cultuur van vertrouwen en inspirerend leiderschap 
 • Begeleiden/trainen van directie/bestuur, leiders en medewerkers.

Het belangrijkste in succesvolle organisatievernieuwing is dat het oude niet-helpende gedrag achter wordt gelaten en het nieuwe helpende gedrag wordt omarmt. Naast planmatig werken speelt cultuurvernieuwing in deze fase de boventoon!

Sturen en evalueren

High Performance en Partnership

Vanuit kamp 3  gaat het om high performance en samenwerking  om de top te bereiken en bestaat aanvullend op kamp 2 uit:

 • Periodieke strategische begeleiding van het management
 • Inbedden strategische ritmiek in gehele organisatie
 • Leiderschapsontwikkeling en teambegeleiding

Om het succes te behalen is sturing en evaluatie en continue doorontwikkeling van medewerkers van groot belang. Wij gaan voor een lang en duurzaam partnership met onze klanten.

Trainingen en workshops

Groepsbegeleiding

Hoe geef je meer richting aan de toekomst van je organisatie? Waterflow faciliteert in de ontwikkelbehoefte leiders en professionals met inspirerende  trainingen en workshops:

 • 1- of meerdaagse trainingen 
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamtrajecten
 • Creëren en nemen van eigenaarschap
 • Werken aan een cultuur van vertrouwen

De trainingen en workshops kunnen ook een opstap zijn naar 1 van onze organisatieontwikkel trajecten.

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten? 

Contact

Masterclasses

Specialist aan het woord

Voor iedere professional die zich op masterniveau in een bepaald thema wil verdiepen. Het geeft je de laatste inzichten met veel tips voor de praktijk.

 • specifieke onderwerpen op het gebied van leiderschap-, team- en organisatieontwikkeling
 • gegeven door een businessexpert

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten? 

Contact

Individuele coaching

Afstand nemen

Bij Waterflow geloven we in jouw potentieel. Samen vinden we de stroomversnelling die nodig is om te groeien en te bloeien als mens en professional. De wereld om ons heen verandert. Of dat nu je organisatie is, je  prive omstandigheden of wellicht je eigen pad.  Wat zou jij meer of anders kunnen doen om de komende tijd je geluksgevoel te vergroten, meer in balans te zijn of meer succes te ervaren?  Die vragen zijn niet altijd eenvoudig te beantwoorden en vraagt dikwijls om professionele begeleiding. Dat bieden we door:

 • leiderschapcoaching
 • executive coaching
 • 1 op 1 coaching

De organisatietrajecten zijn vaak dermate intensief dat dit vaak wordt gecombineerd met individuele coaching van leiders en professionals.

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten?  Contactbutton

Contact

Old ways
won't open
new doors

Samenwerkingen

Nederlandschebank
Mccain
Kpn
Groningerhuis
Boschbeton
Amsterdam-gemeente
AFM
ABN
Ymere
Vanson
Uva
Stedin
Robeco
Ppl21
 
Button